Monen muun asian ohella Adina myös suunnittelee ja kirjoittaa tuoteturvallisuuteen liittyviä tekstejä monenlaisille kuluttajatuotteille sekä teollisille tuotteille. Emme toki ole lakihenkilöitä (vielä), mutta kilpailevia tuotteita analysoimalla ja vuosien aikana hankkimamme kokemuksen avulla keräämme ja kirjoitamme kutakin tuotetta koskevia lakitekstejä. Tietysti teollisten tuotteiden valmistajan tulee ensin tehdä riskiarviointi analysoidakseen, millaisia turvatekstejä tarvitaan ja mihin kohti dokumenttia, mutta Adina editoi nämä tekstit ja tekee niistä helppotajuiset. Lopuksi lakiasiantuntijat katselmoivat tekstit ja varmistavat, että kaikki tuoteturvallisuuteen ja -vastuuseen liittyvät osa-alueet on otettu huomioon ja että tekstit ovat laillisesti pätevät.

Koska olemme ammattikirjoittajia, päämääränämme on välttää kapulakieltä, eli sitä tyylilajia, missä kaikki kirjoitetaan hyvin koukeroisesti. Lakitekstit antavat turvallisuuteen liittyvää tietoa tuotteesta, joten miksi tehdä teksteistä monimutkaisia? Olet kuitenkin antamassa tärkeää tietoa asioista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai jopa ruumiinvamman. Eikö pitäisikin olla lakivaatimus, että nämä tärkeät tekstit ovat helppoja ymmärtää ja omaksua? Varovaisuutta tulee harjoittaa ajoneuvoa operoidessa voi kuulostaa ylevältä, mutta Ole varovainen, kun ajat autoa on helpompi ymmärtää ja noudattaa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa että sisäisessä suojapiirissä tapahtuu vika, on räjähdyksen riski, jos ladataan täysin tai osittain tyhjentynyttä akkua on vaikea ymmärtää, kun taas suoraviivaisempi lähestymistapa on selkeä: Jos akun sisäiseen suojapiiriin tulee vika, akku voi räjähtää ladattaessa.

Joskus täytyy selittää, miksi jokin toimenpide aiheuttaa riskin. Älä kuitenkaan liioittele riskejä, sillä se voi kuulostaa siltä, että olet tahallasi tuomassa vaarallista tuottetta markkinoille. Älä aukaise koteloa, sillä se voi vahingoittaa laitetta on ohje, jonka lukija voi helposti hyväksyä, mutta Älä aukaise koteloa. Laiminlyönti tämän varoituksen noudattamisessa voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen sekä rikosoikeudelliseen syytteeseen saa lukijan ajattelemaan, mitä ihmettä on tullut ostettua ja onko tuotteen käyttö ylipäätään turvallista.

Tuoteturvallisuustekstit tyypillisesti koostuvat lyhyestä alkuosiosta, jossa kehotetaan lukijaa lukemaan tekstit huolellisesti ja säilyttämään ne vastaisuuden varalta. Tekstin keskiosassa on tuotteen asennukseen ja yleiseen käyttöön liittyviä turvallisuushuomioita sekä huoltoon ja ylläpitoon vaikuttavat tekstit. Loppuosassa on säädöksiin liittyviä tekstejä, kuten tuotteen kierrätysohjeet ja sertifiointitekstit (CE, FCC, NCC), tekijänoikeudet ja mahdollisesti myös takuutekstit.

Jos et ole varma, millaiset laki- ja turvallisuustekstit koskevat tuotettasi ja mitkä pitäisi laittaa käyttöohjeeseen, lue tuotteeseen liittyvät säädökset, sillä niissä kerrotaan usein myös vaatimukset loppukäyttäjän ohjeistamiseen. Tämä tieto löytyy usein säädöksen osiosta, jossa kerrotaan loppukäyttäjälle tarkoitetusta tiedosta tai ohjeistuksesta. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista (EU:n konedirektiivi, kuten me siihen viittaamme), antaa hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia tekniselle dokumentaatiolle artiklassa 1.7.4, jonka nimi on Ohjeet. Myönnettäköön, jotkut osiot direktiivissä ovat tulkinnanvaraisia, mutta me Adinassa jaamme mielellämme osaamistamme ja kokemustamme myös tällä alueella.

– Ulla & Anu