Käyttöohjeet

Tekninen viestintä, tekninen dokumentaatio, tekninen kirjoittaminen, tekninen dokumentointi, dokumentointi, dokumentaatio – miksi ikinä tätä työtä kutsutkin, sitä Adina tekee. Suunnittelemme ja tuotamme asiakasyrityksillemme erilaisia käyttöohjeita asiakasyrityksen tarvitsemassa koossa, muodossa ja julkaisumediassa. Näiden informaatiotuotteiden lisäksi – tai parhaassa tilanteessa jo ennen niiden tekemistä – voimme auttaa asiakastukistrategian ja -portfolion suunnittelussa ja muussa asiakastukeen liittyvässä suunnittelussa.

Käyttöohje, subst.
Informaatiotuote, joka neuvoo laitteen, ohjelmiston tai palvelun käytössä. Sisältää usein tekstiä, kuvia, animaatioita ja videoita. Voidaan julkaista painettuna, verkossa tai laitteeseen tai ohjelmistoon integroituna.

Adinalaiset ovat tehneet tuhansia käyttöohjeita erilaisille ja eri kokoisille tuotteille, kymmenillä eri kielillä ja useisiin eri julkaisumedioihin. Voimme tehdä käyttöohjeen myös sinulle, oli tuotteesi sitten laite, ohjelmisto, appis tai palvelu, ja tarpeesi yksi ohje tai kokonainen sarja erilaisia ohjeita.

Teemme muun muassa seuraavanlaisia käyttöohjeita:

  • Pikaohjeet, jotka auttavat laitteen tai ohjelmiston käyttöönotossa eli ns. get started tai quick start guidet
  • Pidemmät käyttöohjeet verkkoon
  • Ohjeet myyntipaketteihin
  • Ohjeet tai ”helpit” laitteisiin, ohjelmistoihin tai appiksiin
  • Käyttöliittymään liitettävät eli integroitavat ohjetekstit
  • Asennusohjeet
  • Konfiguraatio-ohjeet
  • Huolto-ohjeet

Tiimitippi: Adinan CEO Anu suunnittelee ja kirjoittaa asiakasyrityksillemme käyttöohjeita. Käyttäjä ja käyttöohjeiden käytettävyys ovat Anun sydäntä lähellä ja Anu onkin Adinassa yleensä ”käyttäjän ääni”. Anu on kuitenkin katsonut käyttöohjeita niin kirjoittajan kuin managerin ja liiketoiminnankin kannalta, joten Anun tekemissä käyttöohjeissa on otettu myös muut oleelliset näkökannat huomioon.

Käyttöohjepalvelumme

Käyttöohjeprojekteihin koostamme tarjouksemme seuraavista palveluista.

Projektinhallinta

Projektisuunnittelu, aikataulutus, budjetointi, riskien hallinta, sidosryhmäviestintä

Kuvittaminen

Ohjeen kuvien suunnittelu ja toteuttaminen tarvittavissa muodoissa yhteistyössä ohjeen kirjoittajan kanssa

Informaatiosuunnittelu

Ohjeiden ”sisällysluettelon” teko, informaation rakenteen ja sisällön suunnittelu
i

Käännöskoordinointi

Käännöstoimistojen kilpailutus, ohjeiden lähettäminen käännettäväksi ja käännettyjen ohjeiden vastaanottaminen

Ulkoasun suunnittelu

Ohjeen ulkoasun suunnittelu tarvittavissa tiedostomuodoissa yhdessä asiakkaan kanssa

Julkaiseminen

Ohjeen julkaisu tai julkaisemisen koordinointi tarvittavissa muodoissa, tarvittaville kielille ja tarvittaville tahoille kuten tilaajalle tai painotalolle
j

Kirjoittaminen

Ohjeen tekstisisällön kirjoittaminen käyttäjä- ja tilannelähtöisesti

Painotaloyhteistyö

Painotalojen kilpailutus, paperin valinnassa auttaminen, ohjeiden painatuksen optimointi