Jo aikojen alussa Nokia Oyj:n matkapuhelinpuolella työskennellessämme pääsimme kokeilemaan käyttöohjeistuksen tekoa sarjakuvana. Projekti oli haastava mutta hauska, ja saimme monikansallisella ja -taitoisella tiimillä tehtyä puhelimelle sarjakuvakäyttöohjeen, jossa oli hyvin vähän tekstiä. Eri puolilla maailmaa tehdyt käyttäjätestit osoittivat, että ohje oli asiakkaiden mieleen, ja voittipa projektimme myös palkinnon.

Viime aikoina myös Adinassa olemme päässeet mukaan asiakasprojekteihin, joissa vaativienkin laitteiden ohjeistus tehdään pelkästään kuvina. Niissä oppaan tarkoitus on kouluttamisen ja ohjeistamisen lisäksi toimia myös muistin tukena: kun käyttäjä on oppinut laitteen käytön, mutta kaipaa vielä muistinvirkistystä, on helppo vilkaista lyhyt, kuvallinen ohje pikaisesti läpi.

Sarjakuvakäyttöohjeprosessin alussa asiakas esittelee adinalaisille tuotteen ja kertoo käyttäjäkunnasta ja käyttötilanteesta. Sen jälkeen tiimissä piirrämme kaavioita ja pähkäilemme, mitä asioita oppaassa tulee esittää ja millaisin kuvin. Kun asiakas on antanut storyboardillemme siunauksensa, on aika päästää graafikko työhönsä.

Sanomattakin selvää, että pelkästään kuvallista opasta tehdessä tarvitaan ensiluokkainen graafikko (Adinalla on!). Graafikon on osattava piirtää selkeitä, helposti ymmärrettäviä kuvia, joihin ei tulkinnanvaraa jää. Jokainen laitteen piippaus ja led-valon tuikahdus on osattava esittää käyttäjälle ymmärrettävällä tavalla. Kaikki ylimääräinen rönsy pitää kuvista karsia ja keskittyä vain kaikkein olennaisimpaan kuvattavaan toimintoon.

Kuvien tulee olla myös miellyttäviä katsella. Ihmishahmon kaula tai raajat eivät saa katketa kesken kuvan, ja yksityiskohtien tulee erottua selkeinä. Kuvatyylin pitää sopia laitteen brändiin. Esimerkiksi liian lapsellinen kuvitus vie laitteelta uskottavuutta – ellei kyseessä ole lelu.

Templaatillakin on suuri osuus kuvallisessa ohjeessa. Kuville pitää jättää tarpeeksi tilaa, jotta niitä ei tarvitse minikokoon kutistaa. Kuvien asemoinnin pitää olla selkeä ja lukusuunnan selvä, jottei käyttäjän katse ala harhailla pitkin poikin opasta. Myöskään logot, sertifiointimerkit tai oppaan koodit eivät saa häiritä lukemista.

Kirjoittajalle virkistävintä sarjakuvaoppaiden kohdalla on se, että kerrankin ei kuule valitusta siitä, miten käyttäjät eivät jaksa lukea käyttöohjetta.

-Ulla