Liityin Adinan tiimiin kuluvan vuoden toukokuussa suorittamaan työharjoittelua teknisenä kirjoittajana. Harjoittelu liittyy Tampereen yliopiston teknisen viestinnän erikoistumiskoulutusohjelmaan, ja Adinalla olen päässyt syventämään yliopistolla oppimaani käytännön työssä. Paikka on houkutteleva sekä toimintansa että sijaintinsa puolesta.

Adinan toimisto sijaitsee Crazy Townin tiloissa lukuisten muiden yritysten kanssa Tampereen ydinkeskustassa. Opintojen ollessa vielä kesken on tietenkin hienoa, ettei tarvitse muuttaa kesän ajaksi toiselle paikkakunnalle, mutta ennen kaikkea toimistolla kiehtoo yhteisöllisyys. Tilat tarjoavat loistavia verkostoitumismahdollisuuksia tuoreelle työntekijälle, sillä esimerkiksi aamukahvien ääressä tutustuu monipuolisesti eri alojen edustajiin.

Harjoittelun ensimmäiset viikot kuluivat kattavan perehdytyksen parissa. Teknisen viestinnän työtavat voivat olla hyvin erilaisia riippuen työpaikasta. Adina yllätti avoimuudellaan sekä jatkuvalla vuorovaikutuksella muiden työntekijöiden kanssa, ja erityisesti harjoittelijana on ollut tärkeää kokea voivansa kysyä neuvoa ja pyytää apua aina tarvittaessa. Toisaalta olen saanut työskennellä myös varsin itsenäisesti niin halutessani.

Opintoni tarjosivat hyvän pohjan tekniseen viestintään, mutta työskentely alalla on yllättänyt monella tavalla. Ensinnäkin alan ammattilaisten innostus on motivoinut kehittämään omaa osaamistani. Toisekseen olen saanut huomata, miten tärkeää tekninen viestintä asiakkaille on. Hyvän dokumentaation tulee noudattaa laillisia vaatimuksia, mutta sen on myös palveltava käyttäjän tarpeita mahdollisimman tehokkaasti. Asiantunteva tekninen viestijä osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet dokumentaatiossa myös niissä asioissa, joita asiakas ei välttämättä itse tule edes ajatelleeksi.

Työtehtäväni Adinalla ovat olleet jo ensimmäisen kuukauden aikana varsin monipuolisia ja kansainvälisiä, ja odotan oppivani kesän aikana paljon. Toisaalta odotan myös jatkoa tulevalla teknisen viestinnän työurallani. Ala tulee luultavasti lähivuosikymmeninä muuttumaan merkittävästi muun muassa tekoälyn kehityksen vuoksi, mutta luonnollisen kielen kirjoittajana sekä inhimillisenä vuorovaikuttajana tekninen viestijä tulee olemaan tarpeellinen myös tulevaisuudessa. Nyt onkin erityisen mielenkiintoinen aika aloittaa alalla.

– Markku