Kesäharjoitteluni teknisenä kirjoittajana Adinalla on pian ohi. Kiinnostavinta on ollut huomata kattavan suunnittelun ja järjestelmällisen kommunikaation tärkeys dokumentointiprojekteissa. Työ vaatii paljon itsenäisyyttä, mutta kunkin projektin jäsenen on tiedettävä, mitä muut tekevät ja mikä on projektin kokonaistilanne. Kommunikaatiota helpottaa perusteellinen suunnittelu projektin alussa.

Vaikeaa työssä on luopua alkuperäisistä ideoista dokumentointiprojektin edetessä. Valmis dokumentti näyttää harvoin samalta kuin ensimmäiset versiot. Kullakin asiakkaalla on yksilöllisiä tarpeita ja näkemyksiä, ja toiveiden toteuttaminen dokumenttia kirjoittaessa vaatii tekniseltä kirjoittajalta paljon joustavuutta. Kirjoittajan täytyy poistua totutuista kaavoista luodakseen jotain tuoretta. Alalla työskentely toki kasvattaa kirjoittajana nopeasti.

Harjoittelun aikana olen myös oppinut lukemaan esimerkiksi käyttöohjeita kriittisesti. Uusia tuotteita ostaessani olen pohtinut, miten olisin itse voinut kirjoittaa käyttöohjeet. Usein dokumentista näkee heti, jos sen tekemiseen ei ole varattu tarpeeksi aikaa ja resursseja. Sisällön jaottelu voi olla epälooginen, typografia epäkäytännöllinen ja esimerkiksi kuvitus epäselkeä. Loppukäyttäjä ei välttämättä edes kiinnitä huomiota hyvään käyttöohjeeseen, sillä hän saavuttaa tavoitteensa vaivattomasti ohjeen perusteella. Huono käyttöohje sen sijaan usein herättää käyttäjässä paljonkin tunteita.

Onnistunut dokumentointiprojekti edellyttää runsaasti asiantuntijatyötä dokumenttien eri osatekijöiden parissa. Tekniseltä kirjoittajalta vaaditaankin monipuolisia kielenkäytön, informaation esittämisen ja kommunikaation taitoja, ja työssä auttaa monipuolinen koulutus- ja työtausta.

– Markku