Pyhä yksinkertaisuus

Kaikki tekniset kirjoittajat tietävät, että jos tuote on käytettävyydeltään huono, ei käyttöohjeestakaan tule yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää. Monimutkaisista proseduureista, hankalasti löydettävistä yksityiskohdista ja epäintuitiivisista toiminnoista ei...